Sản phẩm

03D_C3097V

(ml)

(mm)

lọ/bao

03D_C3097V

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai dầu Việt Pháp

Mã SP: ĐT

chai dầu APP

Mã SP: ĐT

Nắp dầu APP

Mã SP: ĐT-NA

Phôi

Mã SP:

Chai 160

Mã SP: ĐT - C

Nắp Xịt

Mã SP: ĐT

nắp chai

Mã SP:

các loại chai PET nhỏ

Mã SP:

01D_C1003

Mã SP: 01D_C1003

01D_C1003T

Mã SP: 01D_C1003T