Sản phẩm

Chai 160

160 (ml)

PET

(mm)

lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai dầu Việt Pháp

Mã SP: ĐT

chai dầu APP

Mã SP: ĐT

Nắp dầu APP

Mã SP: ĐT-NA

Phôi

Mã SP:

Nắp Xịt

Mã SP: ĐT

nắp chai

Mã SP:

các loại chai PET nhỏ

Mã SP:

01D_C1003

Mã SP: 01D_C1003

01D_C1003T

Mã SP: 01D_C1003T

01D_C1006T

Mã SP: 01D_C1006T