Sản phẩm

Chai 400ml det

400 (ml)

PET

(mm)

250 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai rửa kính 500

Mã SP: ĐT - C

Chai 250 ml

Mã SP: ĐT - A

Chai tẩy 500 PET

Mã SP: ĐT

Can 5 lit

Mã SP: ĐT - A

Can 2lit

Mã SP: DT - B

Nhóm sản phẩm tẩy rửa

Mã SP:

nhóm tẩy rửa

Mã SP:

Nhóm chai tẩy 500 ml

Mã SP:

Nhóm chai tẩy PET

Mã SP: ĐT - C

Chai tẩy

Mã SP: ĐT