Sản phẩm

Chai 480 cốc

500 (ml)

HDPE

77 x 157 (mm)

400 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai 480 PET

Mã SP: 06D_C6026N

Chai 620 ml

Mã SP: ĐT - B22

Chai 90 ml

Mã SP: ĐT - C105

Chai 187 ml

Mã SP: ĐT - B15

Chai 100 ml

Mã SP: ĐT - C60

90 PET sứ

Mã SP: ĐT - C

Chai 150 ml

Mã SP: ĐT - B12