Sản phẩm

Chai 500 Cúc phương

500 (ml)

PET

63 x 227 (mm)

135 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai 500 ml

Mã SP: 06D_C6227

lavi miệng rộng

Mã SP: 06D_C6119

Chai 500 đáy múi

Mã SP: ĐT - C

Chai 330 Cúc Phương

Mã SP: ĐT - C138

Chai 1 lít

Mã SP: ĐT - C

Chai 500 Nam Ninh

Mã SP: ĐT - C

Chai 500 ml

Mã SP: ĐT - C

Chai nước khoáng vital

Mã SP: ĐT - C

Bình 5 gallon

Mã SP: ĐT - C