Sản phẩm

Chai dầu Việt Pháp

750 (ml)

HDPE

(mm)

lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

chai dầu APP

Mã SP: ĐT

Nắp dầu APP

Mã SP: ĐT-NA

Phôi

Mã SP:

Chai 160

Mã SP: ĐT - C

Nắp Xịt

Mã SP: ĐT

nắp chai

Mã SP:

các loại chai PET nhỏ

Mã SP:

01D_C1003

Mã SP: 01D_C1003

01D_C1003T

Mã SP: 01D_C1003T

01D_C1006T

Mã SP: 01D_C1006T