Sản phẩm

Chai tương ớt dẹt

250 (ml)

PET

47 x 73 x 162 (mm)

350 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai sa tế

Mã SP: 06D_C6139F

Chai 200 vuông

Mã SP: 06P_C6205F_15_0

Chai 190 xoáy

Mã SP: 06P_C6188F_15_0

T­ương ớt

Mã SP: 03D_C3057V

Chai ớt 250

Mã SP: 06P_C6240

Chai 200 ấn

Mã SP: 06P_C6202F_14_0

Chai 500 ml V_V

Mã SP: 06D_C6069F_38_0

Chai 250 ấn

Mã SP: 06P_C6095F_14_0

Chai tương ớt 300 ml

Mã SP: 06P_C6175F

Chai 800 ml

Mã SP: 06D_C6195F_38_0