Sản phẩm

Lọ 10 BH

10 (ml)

LDPE

24 x 65 (mm)

2.500 lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Lọ 10 mới

Mã SP: 05D_5047K_1_44

Lọ 10 BH mới

Mã SP: 05D_5047K_1_44

20 xịt

Mã SP: 03D_C3032T_02_5

Đô rê mi

Mã SP: 05D_C5007V

Con vịt xanh

Mã SP: 05D_C5040X

Chai con giống

Mã SP: 05D_C5029T_08_3

Con vit

Mã SP: 05D_C5045H

Chai 70 bao hiem

Mã SP: 03D_C3069T

Chai 25 vuông

Mã SP: 06D_C6031N

Chai 160 ml

Mã SP: 06D_C6186N