Sản phẩm

Nhóm mỹ phẩm

(ml)

(mm)

lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Hộp kem

Mã SP: ĐT - A39

Dầu gội

Mã SP: ĐT-B1