Sản phẩm

Nhóm sản phẩm tẩy rửa

(ml)

(mm)

lọ/bao

Các sản phẩm khác cùng loại

Chai rửa kính 500

Mã SP: ĐT - C

Chai 250 ml

Mã SP: ĐT - A

Chai tẩy 500 PET

Mã SP: ĐT

Chai 400ml det

Mã SP: ĐT - C120

Can 5 lit

Mã SP: ĐT - A

Can 2lit

Mã SP: DT - B

nhóm tẩy rửa

Mã SP:

Nhóm chai tẩy 500 ml

Mã SP:

Nhóm chai tẩy PET

Mã SP: ĐT - C

Chai tẩy

Mã SP: ĐT